Mestverwerking

Leievoeders heeft de laatste jaren heel wat tijd en energie in mestverwerking geïnvesteerd:

Laagfosforvoeder :

Leievoeders was de eerste fabrikant van veevoeders in België die hun fosforgehalte verlaagde in 1999.  Met de laageiwitvoeders wordt deze piste verder bewandeld om te komen tot een veevoederformulatie met de meeste ideale nutriëntenbenutting, wat geleid heeft tot een sterke reductie bij de bron.

Eerste mestverwerking :

Op het proefbedrijf Varfome werd in 2001 de allereerste biologische mestverwerking met nageschakelde drooginstallatie van Trevi gebouwd .

Mobiele mestscheider :

In 2002 was Leievoeders het eerste veevoederbedrijf die een mobiele mestscheider operationeel hadden. Met deze mestscheider kon de dikke fractie van varkensmest op een verantwoorde manier afgezet worden. Verschillende van ons klanten werden zo geholpen aan hun verplichte verwerking.

Mestverwerking bij derden :

Bij een aantal klanten is ook een bedrijfseigen mestverwerkingsinstallatie waar ook mest van derden kan worden aangevoerd. Deze installaties staan verspreid over het ganse Vlaamse land om zo onze klanten optimaal te kunnen helpen.

Export :

Leievoeders bemiddelt ook bij de afzet van kippemest en gecomposteerde dikke fractie in Noord-Frankrijk.

Substitutie :

Ook via het aanbieden van zogenaamde ‘substitutie’ werd in het verleden de mogelijkheid geboden om te voldoen aan de mestverwerkingsplicht.

Agrikracht :

Twee biologische mestverwerkingsinstallaties (www.trevi-env.com) met een biogasinstallatie (biogastec) te Roeselare en Moorslede. Via inmenging van energiemaïs, varkensmest en nevenstromen uit de agro-industrie bekomen we een digestaat dat verder wordt behandeld en afgezet. In de vergister wordt hierdoor biogas gewonnen waarmee groene stroom wordt geproduceerd. Deze installaties leveren groene energie aan 5.000 gezinnen.
> Klik hier voor de video <
biogascentrale

Laviedor:

Bedrijf gevestigd in Ieper waar dikke fractie van de mestverwerking, digestaat en pluimveemest omgevormd worden tot hoogwaardige bodemverbeteraars. www.laviedor.be

Comments are closed.